W dniu 17 kwietnia 2018r. gościliśmy na terenie realizacji projektu delegację z Ministerstwa Ochrony Środowiska i Rozwoju Regionalnego Republiki Łotwy oraz Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej. Wizyta studyjna gości z Łotwy odbyła się w ramach mechanizmu TAIEX REGIO PEER 2 PEER, mającego na celu dzielenie się fachową wiedzą między podmiotami zarządzającymi funduszami: Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego i Funduszem Spójności. W ciągu trzech dni: od 16 do 18 kwietnia 2018r. goście wizytowali ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej oraz ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej. Podczas pobytu Gości w Podgórzynie przedstawiono prezentację dotyczącą realizacji projektu oraz oprowadzono po budowanym obiekcie. Członkowie delegacji z zainteresowaniem zadawali pytania dotyczące stosowanych w budynku rozwiązań technologicznych oraz demonstracyjnych elementów edukacyjnych.”